dimarts, 29 de setembre de 2015

la sapienza

El director ha optat per planificar la pelicula amb un estatisme provocatiu per lligar les imatges dels actors amb la rigidesa de l’arquitectura del gran Boromini que es mostra al llarg de tot el film. Obra curiosa i del tot insòlita que més recorda les vel•leïtats fílmiques d’un Resnais de la primera època (Marienbad) que no pas el cinema del segle 21
DVD - LA SAPIENZA - 2014 - 7/10 - http://www.imdb.com/title/tt3182590/