dijous, 15 de setembre de 2016

the man who knew infinity

Segona aproximació a la vida del matemàtic indi Ramanujan, primer va ser la novela de 500 pagines de David Leavitt ‘The indian clerk’ ara aquest film pulcrament dirigit i interpretat per Brown, Irons, Patel and Toby Jones.

En aquest film la homosexualitat de GH Hardy (Irons) queda en molt segon pla, cosa que no succeïa en la novel·là on les relacions entre Hardy i Russell s’anaven intercalant en la dura estada del geni indi dins la elitista societat del Trinity de Cambridge de 1913.

El director te la difícil missió de fer entendre als ignorants espectadors en matemàtiques de la bellesa, la poesia i l’art que porten en sí mateixes les formules matemàtiques i ho aconsegueix amb escreix.


Un món tan llunya al meu m’ha fascinat per l’admiració produïda per aquests sers extraordinaris.DVD - THE MAN WHO KNEW INFINITY - 2015 - 8/10 - http://www.imdb.com/title/tt0787524/