dimarts, 12 de novembre de 2013

romea, 150 anys

Preestrena a la Filmoteca de Catalunya La tasca de la directora Gorgues ha estat molt difícil per el fet de posar en solfa 150 anys del teatre de Catalunya per excel•lència i per altra banda no tenir ni fotografies ni filmacions dels cent primers anys de la seva historia. Ha confeccionat un equilibri en les imatges que són els adequats comptant en el poc material gràfic que tenia a les mans. Molt encertat per el fet de no parlar gaire dels noms dels actors y directors i en canvi sí molt dels autors que han fet realitat aquest miracle de permanència en un país on la llengua ha estat i està tan fortament amenaçada. CINE - ROMEA, 150 ANYS - 2013 - 7/10 - Maria Gorgues