dissabte, 18 de maig de 2013

els feréstecs

Figurateeeeee, tal com diu dotzenes de vegades la esplèndida Rosa Renom al transcurs de l’obra, que aquesta obra no hagués estat dirigida per el mestre del divertiment barroc com es el mestre Lluís Pasqual. Figurateeeeee que els portentosos actors Renom, Bosch, Conejero, Masó, Ruiz, Vila etc. no haguessin estat disponibles per aquesta primavera a la convocatòria del director. Figurateeeeee que aquesta deliciosa i divertida tonteria veneciana hagués estat assignada e un director com en Manrique o en Ollé. Figurateeeeee que no arribo a agafar aquest títol en el abonament del Lliure, doncs les rialles estrepitoses i irrefrenables que m’hagués perdut. Figurateeeeee que hi veig obra per mesos si la companyia s’ho proposes. TEATRE - ELS FERÉSTECS - 2013 - 10/10 - Pasqual - Aubert, Banito, Bosch, Conejero, Lopez, Martinez, Masó, Renom, Ruiz, Vila