dilluns, 5 de desembre de 2016

beau brummell
Cine històric made in Hollywood amanyat per conveniències de la taquilla tal com manava la llei d’aquella industria just acabada la guerra mundial.

En aquest cas però el relat fílmic és bastant  coincident amb la realitat històrica ja que Gerorge Brummell va ser un personatge molt influent en el Regent del rei boig George III i també en la alta societat anglesa per les seves nomes estètiques que van crear moda i adició i podríem dir que fins avui.

Beau Brummell és el que va introduir la moda dels pantalons xemeneia i també de la corbata en la manera d’abillar-se els homes.

DVD - BEAU BRUMMELL - 1954 - 7/10 - http://www.imdb.com/title/tt0046759/