dimecres, 5 de juliol de 2017

do you take this man

Joshua Tunick firma el producte tan com escriptor com director, amb les dos en surt ben parat. 

Una petita festa d’amics i familiars el dia de la vigília del seu casament, una visita d’una antiga amiga inesperada, dona un tom a la festa i surten sobre la taula fets desconeguts que es poden quasi considerar com secrets dins la parella i la fa qüestionar-se certes coses cara al futur.

Per sort de tots no hi ha millor solució que parlar les coses cara a cara i si hi ha amor i bona voluntat, tot s’arregla, tan senzill com això.


DVD - DO YOU TAKE THIS MAN - 2016 - 7 /10 - http://www.imdb.com/title/tt4723724/