dimecres, 23 de març de 2016

el pes d'un gest


La mostra es presenta com la mirada de Juliäo Sarmento a les col·leccions Gulbenkian.

No veig gaire be l’entrellat del títol de l’exposició amb l’obra presentada, amb alguna peça impactant més de com està presentada que en l’obra en sí mateixa.

Un recorregut per la sala no lluny de la ximpleria que ens portaria a una fatigosa disquisició el tenir que justificar el perquè la inclusió de certes peces d’art en aquell espai escènic.

EXPO - EL PES D'UN GEST - 2016 - 6/10 - CaixaForum